Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

CMV

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Zavedení a základní validace HPLC metodiky pro kvalitativní a kvantitativní analýzu fenolových látek obsažených v listech Arabidopsis thaliana
 (Magdaléna BUREŠOVÁ)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//6d9wmb// | Aplikovaná fyzika / Biofyzika | Práce na příbuzné téma

Vývoj metody pro průkaz a stanovení kofeinu, nikotinu a jejich metabolitů metodou LC-MS/MS
 (Vojtěch Kasan)

2021, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//sl1n8l// | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Zavedení a optimalizace metodiky pro stanovení lipofilních a hydrofilních vitamínů v biologických vzorcích.
 (Vendula Kalábová)

2021, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//oznpja// | Chemie a technologie potravin / Ekotrofologie | Práce na příbuzné téma

Kvantitativní metody detekce intrathékální syntézy IgM
 (Monika BYRTUSOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//toa46z// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

Využití molekulárně biologických metod při diagnostice cytomegaloviru (CMV)
 (Erika ŠIMEROVÁ)

2013, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//iczajt// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma