Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

cmv

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Laboratorní vyšetření herpetických infekcí (EBV, CMV) u pacientů Nemocnice České Budějovice, a.s.
 (Lenka CHALOUPKOVÁ)

2020, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//103ndz// | Zemědělské inženýrství / Zemědělské biotechnologie | Práce na příbuzné téma

Využití molekulárně biologických metod při diagnostice cytomegaloviru (CMV)
 (Erika ŠIMEROVÁ)

2013, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//iczajt// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

Analýza cytomegalovirové reaktivity efektorových gamma-delta buněk u zdravých jedinců
 (Petra Gallová)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g4joe/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Studium přirozeného vývoje Lidského Cytomegaloviru a jejich vztah k variabilitě hlavních antigenů
 (Zdeněk NOVÁK)

2012, Disertační práce, Lékařská fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//n92ys1// | Lékařská imunologie / | Práce na příbuzné téma

Použití inhalovaného oxidu dusnatého v respiračním selhání u dětí
 (Lukáš Marek)

2009, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u5gsx/ | Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie (čtyřleté) / Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie | Práce na příbuzné téma

Sledování exprese znaku CD38 na CD8+ T-lymfocytech v diagnostice cytomegalovirové infekce u pacientů po orgánové transplantaci
 (Olga Tichá)

2012, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sab3c/ | Lékařská mikrobiologie a imunologie (čtyřleté) / Lékařská mikrobiologie a imunologie | Práce na příbuzné téma

Efektorové gamma-delta T buňky u zdravých jedinců
 (Tomáš Holub)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c7xp9/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Úloha nových interakčních partnerů v regulaci onkogenu Mdm2
 (Hana Šustová)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zo140/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Detekce oportunních infekcí molekulárně biologickými metodami u hematoonkologických pacientů
 (Pavlína Volfová)

2013, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lh28o/ | Onkologie (čtyřleté) / Onkologie | Práce na příbuzné téma