Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

brakicka voda

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Odsolování mořské vody a remineralizace odsolené vody
 (Anna Culková)

2014, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//o1nxvo// | Ekologie a ochrana životního prostředí / Management ochrany životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Retenční charakteristiky perfluorovaných sloučenin na vybraných SPE sorbentech v mořské vodě
 (Miroslav Brumovský)

2016, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fr53l/ | Chemie / Chemie životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Fylogenetické vztahy rybomorek (Myxosporea) parazitujících u ryb z brakických vod
 (Jolana DAŇHELOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//e3mh1m// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

Metody odsolování mořské a brakické vody a jejich srovnání
 (Kateřina Jedináková)

2013, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//v34dql// | Ekologie a ochrana životního prostředí / Management ochrany životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Tolerance raka mramorovaného vůči zvýšené salinitě vody
 (Vladimír HRBEK)

2017, Diplomová práce, Fakulta rybářství a ochrany vod / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//8nx591// | Zemědělská specializace / Rybářství a ochrana vod | Práce na příbuzné téma