Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

odsolovani

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 17 prací)
Odsolování odpadní vody z druhotné těžby ropy pomocí elektrodialýzy
 (Eliška Večerníková)

2020, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-inženýrská / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//yyu1r3// | Inženýrství a management / | Práce na příbuzné téma

Předkoncentrace a odsolování v membránových mikrofluidních systémech
 (David Tichý)

2020, Diplomová práce, Fakulta chemicko-inženýrská / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//lbqzpl// | Procesní inženýrství a informatika / | Práce na příbuzné téma

Odsolování glycerolové fáze pomocí elektrodialýzy
 (Kateřina Nečasová)

2017, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//amayrj// | Chemie / Technická fyzikální chemie | Práce na příbuzné téma

Studium selektivity při odsolování vodných roztoků síranu a chloridu sodného pomocí elektrodialýzy
 (David Minx)

2017, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-inženýrská / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//32t5nh// | Inženýrství a management / | Práce na příbuzné téma

Kapacitní deionizace pro odsolování pitných vod
 (Karel Denk)

2018, Diplomová práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//ly3wd2// | Chemie a chemické technologie / | Práce na příbuzné téma

Efektivita odsolování škálovatelnou vícekomorovou jednotkou šokové elektrodialýzy jako funkce bezrozměrného proudu
 (Jan Čížek)

2020, Diplomová práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//7njfhy// | Nanotechnologie / Nanomateriály | Práce na příbuzné téma

Odsolování mořské vody a remineralizace odsolené vody
 (Anna Culková)

2014, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//o1nxvo// | Ekologie a ochrana životního prostředí / Management ochrany životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Metody odsolování mořské a brakické vody a jejich srovnání
 (Kateřina Jedináková)

2013, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//v34dql// | Ekologie a ochrana životního prostředí / Management ochrany životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Návrh algoritmu řízení námoku surových kůží
 (Petr DOLEŽEL)

2011, Disertační práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//0fp5yz// | Chemické a procesní inženýrství / Technická kybernetika | Práce na příbuzné téma

Nanofiltrační membrány vyrobené za použití nanovlákených materiálů
 (Baturalp Yalcinkaya)

2016, Disertační práce, Fakulta textilní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//8sn0xa// | Textile Engineering / Textile Technics and Materials Engineering | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 17 prací)