Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

chemiluminiscence

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Optická emisní spektra atomů a molekul
 (Adam Fajnor)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uotnu/ | Fyzika / Fyzika se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Optická emisní spektroskopie bariérového výboje
 (Roman Jíra)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dt55d/ | Aplikovaná fyzika / Astrofyzika | Práce na příbuzné téma

Charakterizace optických tenkých vrstev pomocí optické emisní spektroskopie
 (Sabina MALECOVÁ)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//tyqh6c// | Fyzika / Nanotechnologie | Práce na příbuzné téma

Studium reaktivního magnetronového naprašování optickou emisní spektroskopií
 (Tereza Schmidtová)

2007, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/myn12/ | Aplikovaná fyzika / Astrofyzika | Práce na příbuzné téma

Nanovlákenné cévní náhrady
 (Jana Horáková)

2015, Disertační práce, Fakulta textilní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//880svh/Disertan_prce_-_Horkov.pdf/ | Textilní inženýrství / Textilní technika a materiálové inženýrství | Práce na příbuzné téma

Tvorba, reflexe a poučení z vytváření bakalářského filmu na téma "Led a Plamen".
 (Kateřina BRODÍKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//k2itd4// | Výtvarná umění / Klasická animovaná tvorba | Práce na příbuzné téma

Fluorescenční detekce atomárních částic v plazmatu nebo plameni
 (Franklin Vaca Velásquez)

2021, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sot5g/ | Fyzika / | Práce na příbuzné téma

Změny struktury TMZ oceli při svařování a následném rovnání kyslíko-acetylénovým plamenem
 (Karel Vyhlídal)

2020, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141370 | Strojní inženýrství / Strojírenská technologie | Práce na příbuzné téma

Hodnocení šíření plamene obvodovými stěnami z vybraných dřevěných materiálů a materiálů na bázi dřeva
 (Denisa Bergerová)

2021, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/143801 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma