Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

maloformátová, letecká, fotogrammetrie

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Využití metod geoinformatiky pro sledování změn krajiny a uchování kulturního dědictví
 (Martin TOBISCH)

2017, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//rphyra/Z15084_DP.pdf/ | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Práce na příbuzné téma

Využití maloformátových leteckých fotografií k analýze povrchové důlní činnosti
 (Iva KÖHLEROVÁ)

2017, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//oasaaz/Z14109_DP.pdf/ | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Digitální model povrchu povodí Morávky z historických leteckých snímků
 (Prokop KURANDA)

2021, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//0l39qb// | Geografie / Modelování v environmentální geografii | Práce na příbuzné téma

Tvorba detailního digitálního modelu povrchu metodou pozemní fotogrammetrie
 (Jiří Oškera)

2018, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137303 | Geodézie, kartografie a geoinformatika / Geoinformatika | Práce na příbuzné téma

Porovnání přesnosti digitálních modelů reliéfu 4G a 5G a digitálního modelu povrchu 1G
 (Martin Řezba)

2015, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//pfr5hj// | Lesnictví / | Práce na příbuzné téma

Vliv doprovodné dřevinné vegetace na teplotu povrchu cyklotras
 (Nikola Žižlavská)

2020, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//oii0z6// | Krajinné inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Model sedimentární a erozivní historie boskovické brázdy
 (Petr Holzer)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j85jz/ | Geologie / Geologie aplikovaná a environmentální | Práce na příbuzné téma