Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

diaphragm

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 13 prací)
Design of Diaphragm Wall Affected by Excavation from Both Sides
 (Veronika Kočičková)

2017, Diplomová práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//sf3nep// | Stavební inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Vliv terapie ve vývojových polohách na posturální kontrolu u hráčů florbalu
 (Michaela MUSILOVÁ)

2019, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//cwi8xx// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Práce na příbuzné téma

Vliv aktivace bránice na projevy GERD
 (Eva HOUROVÁ)

2020, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//h7oo7d// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Práce na příbuzné téma

Respirační fyzioterapie jako součást léčby u klienta s parézou bránice
 (Michaela JANKOVSKÁ)

2020, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//mkiu3v// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Práce na příbuzné téma

Fyzioterapie u pacienta s reziduální levostrannou parézou bránice a lézí brachiálního plexu
 (Jan ANDREJKO)

2020, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//cj4bnf// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Práce na příbuzné téma

Kinezioterapie při unilaterální paréze bránice s bazální atelektázou plic
 (Jan LAMPART)

2015, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//wcf5ak// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Práce na příbuzné téma

Experimentální ověření charakteristik pneumatických membránových motorů
 (Petr Hanák)

2013, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/99759 | Strojírenství / Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení | Práce na příbuzné téma

Vliv změny zeta potenciálu koloidních roztoků na membránové procesy.
 (Ivana Řezníčková)

2010, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82875 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Význam morfologického vývoje hrudníku a posturální funkce bránice ve fyzioterapii
 (Danuta Balonová)

2008, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//u44lpu// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Práce na příbuzné téma

Bránice - významná součást hlubokého stabilizačního systému
 (Jana KOVAŘIČOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//5e56kp// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 13 prací)