Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

integrace/integration

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 27 prací)
Možnosti a limity integrace žáka s lehkou mentální retardací do hlavního vzdělávacího proudu
 (Markéta RUNDOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//2udjn0// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Práce na příbuzné téma

Integrace pohledem žáků se zrakovým postižením
 (Pavla Koukalová)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xkib6/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Začleňování dětí-cizinců do předškolního vzdělávání v ČR
 (Martina NOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//7ygf86// | Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy | Práce na příbuzné téma

Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na 1. stupni základních škol v regionu Znojmo
 (Soňa Foitová)

2006, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ps8mf/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy | Práce na příbuzné téma

Design and implementation of a framework for viewing and analysis of malicious documents
 (Richard Nossek)

2013, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kepdf/ | Informatika / Bezpečnost informačních technologií | Práce na příbuzné téma

Připravenost dětí se speciálními vzdělávacími potřebami na vstup do základní školy se zaměřením na děli se sluchovým postižením
 (Petra KRZYŽANKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//q121ny// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a střední školy a hudební kultura se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Montessori metoda se zaměřením na děti se speciálními vzdělávacími potřebami
 (Šárka Drozdová)

2015, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//u9hdy2// | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Možnosti využití smyslové výchovy v mateřské škole u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
 (Veronika Vozihnojová)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ko1ri/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Práce na příbuzné téma

Rozvoj komunikačních schopností dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami
 (Andrea Ephraimová)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sxxgi/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - komunikační techniky | Práce na příbuzné téma

Inkluzivní přístupy k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami v předškolním vzdělávání
 (Monika Prchalová)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ufaz2/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 27 prací)