Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Revitalizace

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 24 prací)
Hodnocení revitalizované krajiny jezera Most v porovnání s revitalizovanou krajinou v oblasti Lužické jezerní krajiny ve SRN
 (Vladimír PÁTEK)

2019, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//4ir7u7// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Práce na příbuzné téma

Porovnání revitalizované krajiny po těžbě uhlí na příkladu podkrušnohorské krajiny v porovnání s revitalizačními projekty Lužické jezerní krajiny v SRN
 (Michael KARAS)

2018, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//dzsjrf// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Práce na příbuzné téma

Hodnocení revitalizované krajiny jezera Most v porovnání s revitalizovanou krajinou v oblasti Lužické jezerní krajiny ve SRN
 (Vladimír PÁTEK)

2019, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//4ir7u7// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Práce na příbuzné téma

Industriální kultura jako součást resocializace území postižených těžbou hnědého uhlí ve Spolkové republice Německo
 (Soňa VRŇATOVÁ)

2017, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//us2k4u// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Práce na příbuzné téma

Rekultivace a revitalizace oblasti "Jezero Most" a dopad na cestovní ruch
 (Pavla Vargová)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/12531/vsh_b/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management volného času | Práce na příbuzné téma

Návrh revitalizace jižní části území jezera Most
 (Lenka Nguyenová)

2015, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107826 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

Sledování rybího plůdku v jezeru Most a souvislosti s vývojem společenstva zooplanktonu v jezeře
 (Lukáš URBAN)

2012, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//brn29a// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Ekonomické dopady otevření jezera Most na lokální ekonomiku.
 (Jan KŘÍŽ)

2020, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//d3hzbt// | Ekonomika a management / | Práce na příbuzné téma

Vliv neuskutečněné investice na rozvoj a ostatní realizační akce kolem jezera Most.
 (Eva Holá)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98016 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Technické a územní řešení rozvoje lokality Jezera Most
 (Karel Sedláček)

2015, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108173 | Hornictví / Hornické inženýrství | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 24 prací)