Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

zmesový komunálny odpad

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Hodnotenie termochemických vlastností zmesového komunálneho odpadu pre účely energetického využitia
 (Martina Gabrišová)

2018, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129004 | Procesní inženýrství / Chemické a environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Hodnotenie termochemických vlastností zmesového komunálneho odpadu pre účely energetického využitia
 (Martina Gabrišová)

2018, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129004 | Procesní inženýrství / Chemické a environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Hodnotenie termochemických vlastností zmesového komunálneho odpadu pre účely energetického využitia
 (Martina Gabrišová)

2018, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129004 | Procesní inženýrství / Chemické a environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Zavedení nové třídící linky na směsný komunální odpad
 (Josef Bělica)

2019, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137386 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

The Russian Federation on the way to a better waste economy
 (Anastasiia Korotkikh)

2021, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vzbfx/ | Public Finance and Economics / | Práce na příbuzné téma

Koncepce integrovaných zařízení pro jednotky „waste-to-energy“
 (Zuzana Petrasová)

2020, Diplomová práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//5y187y// | Strojní inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Modern methods of flue gas treatment for waste-to-energy plants
 (Boleslav Zach)

2021, Disertační práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//87nlly// | Chemie a technologie paliv a prostředí (čtyřleté) / | Práce na příbuzné téma

Utilization of bottom ash from waste-to-energy plant
 (Oleg Samusevich)

2019, Diplomová práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//y2zhef// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Práce na příbuzné téma