Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Zákon o odpadoch

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Dopad nového zákona o odpadech na obecní systémy odpadového hospodářství.
 (Jana Drobilová)

2023, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fl3dh/ | Právní specializace / Obchodněprávní studia | Práce na příbuzné téma

Nastavení strategie sběru odpadů odpovídající cílům nového zákona o odpadech
 (Lenka Výletová)

2022, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//x96t0v// | Zemědělská specializace / Všeobecné zemědělství | Práce na příbuzné téma

Environmentální kriminalita - problematika na úseku nakládání s odpady
 (Daniel Terč)

2020, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/t89ln/ | Právní specializace / Kriminalisticko právní specializace | Práce na příbuzné téma

Nakládání s obecním odpadem v kontextu nového Zákona o odpadech
 (Petr Kudela)

2022, Diplomová práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//byp17f// | Procesní inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Projekt implementace nového způsobu hospodaření s organickými odpady ve společnosti Marius Pedersen, a.s.
 (Monika ZEMANOVIČOVÁ)

2012, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//jnvmt7// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika | Práce na příbuzné téma

Kompostovanie ako spôsob spracovania potravinových odpadov
 (Katarína Tóthová)

2023, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//x7pre8// | Agroekologie / | Práce na příbuzné téma