Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

UV/VIS spektrometrie

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Vývoj a ověření spektrálních metod pro stanovení ibuprofenu a kyseliny acetylsalicylové
 (Sára ČERNÁ)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//nrkr04// | Chemie / Chemie - Biologie (dvouoborové) | Práce na příbuzné téma

Využití NIR spektrometrie k hodnocení kvality mlékárenských výrobků.
 (Adéla Krumplová)

2016, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//yijw1l// | Chemie a technologie potravin / Technologie potravin | Práce na příbuzné téma

Možnosti NIR spektroskopie při analýzách průběžné výrobní kontroly Nicergolinu
 (Petr Velecký)

2016, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//8ds2xe// | Chemie / Analytická chemie | Práce na příbuzné téma

Vývoj a ověření spektrálních metod pro stanovení ibuprofenu a kyseliny acetylsalicylové
 (Sára ČERNÁ)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//nrkr04// | Chemie / Chemie - Biologie (dvouoborové) | Práce na příbuzné téma

Stanovení binárních fázových diagramů v systémech ibuprofen-paracetamol a ibuprofen-kofein
 (Nikola Studničková)

2021, Bakalářská práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//b9yyjw// | Syntéza a výroba léčiv / | Práce na příbuzné téma

Ibuprofen - farmakologické vlastnosti a metody analýzy
 (Veronika Šantrůčková)

2020, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//iqml9w// | Farmakochemie a medicinální materiály / | Práce na příbuzné téma

Degradation of ibuprofen using nZVI
 (Lucie SKÁCELOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//94gru2// | Chemie / Aplikovaná chemie | Práce na příbuzné téma

Sorpce ibuprofenu a diclofenaku na organicky modifikované vermikulity
 (Eva Vyvialová)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119899 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Příprava a charakterizace submikronových částic ibuprofenu
 (Tomáš Sosna)

2017, Diplomová práce, Univerzitní studijní programy / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/117225 | Nanotechnologie / | Práce na příbuzné téma

Vývoj a ověření spektrálních metod pro stanovení ibuprofenu a kyseliny acetylsalicylové
 (Sára ČERNÁ)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//nrkr04// | Chemie / Chemie - Biologie (dvouoborové) | Práce na příbuzné téma