Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Povodí Odry

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 15 prací)
Analýza faktorů ovlivňujících srážko-odtokové poměry
 (Marina Alejandra Guadalupe Rodríguez González)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/89499 | Geologické inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Modelování extrémních odtokových situací v povodí Opavy s podporou GIS
 (Lenka Stiborová)

2010, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82273 | Geologické inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Prostorové rozdělení prvků vodní bilance v oblasti Rožná
 (Michal Urban)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sl6ws/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Možnosti analýzy vodní bilance povodí Odry v GIS
 (Loan Tu Nguyen Thi)

2014, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103506 | Nerostné suroviny / Krajinné vodní hospodářství | Práce na příbuzné téma

Stanovení základních složek hydrologické bilance lesního mikropovodí v pahorkatinné oblasti
 (Jan Deutscher)

2015, Disertační práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//rgckme// | Krajinné inženýrství / Tvorba a ochrana krajiny | Práce na příbuzné téma

Bilance vodních režimů ve srážkově deficitní podkrušnohorské oblasti
 (Pavel REICHMANN)

2013, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//y18cu3// | Inženýrská ekologie / Vodní hospodářství | Práce na příbuzné téma

Bilance vodního hospodářství před a po komplexní obnově Elektrárny Tušimice
 (Iveta FERENCOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//s43vi5// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Aktualizace vodohospodářské bilance jezera zbytkové jámy lomu Ležáky - Most
 (František Baar)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97767 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

GIS analýza odtokových poměrů povodí Odry za vybraných povodňových událostí
 (David Pravda)

2015, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108191 | Nerostné suroviny / Krajinné vodní hospodářství | Práce na příbuzné téma

Možnosti analýzy vodní bilance povodí Odry v GIS
 (Loan Tu Nguyen Thi)

2014, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103506 | Nerostné suroviny / Krajinné vodní hospodářství | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 15 prací)