Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

nařízení REACH

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Význam a využití zprávy o chemické bezpečnosti
 (Vít Fukala)

2011, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/88768 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnost práce a procesů | Práce na příbuzné téma

Compilation of Road-Traffic-Safety Glossary of Terms Bachelor’s Diploma Thesis
 (Petr Šimek)

2011, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/die6f/ | Filologie / Anglický jazyk a literatura | Práce na příbuzné téma

Systematické řešení bezpečnosti práce na SOŠ
 (Martin Koumal)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ibcq7/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro střední školy | Práce na příbuzné téma

Kontrola bezpečnosti přeprav radioaktivních materiálů
 (Tereza Maierová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//sffaix// | Ochrana obyvatelstva / | Práce na příbuzné téma

Řešení reklamací pomocí 8D reportu ve firmě vyrábějící bezpečnostní prvky pro automobilový průmysl
 (David Škabraha)

2013, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/99327 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Management jakosti | Práce na příbuzné téma

Tvorba expozičního scénáře pro směsi nebezpečných látek podle nařízení REACH
 (Zuzana Germanová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110077 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnost práce a procesů | Práce na příbuzné téma

Zavádění nařízení CLP v ČR
 (Vendula Drastichová)

2010, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/79232 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnost práce a procesů | Práce na příbuzné téma

Využití bazicky modifikovaných katalyzátorů typu hydrotalcitu pro aldolovou kondenzaci benzaldehydu s acetonem
 (Klára Špinarová)

2019, Diplomová práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//5ra0t1// | Syntéza a výroba léčiv / | Práce na příbuzné téma