Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

chemicka smes

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Vlastnosti chemických látek a chemických směsí určených pro péči, léčbu a prevenci onemocnění dutiny ústní
 (Petr Svoboda)

2016, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/go9ex/ | Specializace ve zdravotnictví / Dentální hygienistka | Práce na příbuzné téma

Nebezpečné chemické látky a směsi v České republice
 (Kateřina Bílková)

2017, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//zkbuj9// | Ochrana obyvatelstva / | Práce na příbuzné téma

Informovanost pracovníků o škodlivých účincích chemických látek a opatření k ochraně zdraví při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami
 (Irena PICHLOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ehjnt4// | Veřejné zdravotnictví / Ochrana veřejného zdraví | Práce na příbuzné téma

Evidence chemických látek a směsí zavedených do provozu ČEPRO a.s.
 (Andrea Číhalová)

2018, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128099 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní inženýrství | Práce na příbuzné téma

Právní úprava nakládání s chemickými látkami
 (Petr Šedivý)

2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wwr60/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Modelace a analýza dopadů úniku nebezpečných chemických látek a směsí z podniku Synthos Kralupy a.s.
 (Miroslav Bím)

2018, Diplomová práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//rcpmmc// | Civilní nouzové plánování / | Práce na příbuzné téma

Ochrana zdraví člověka před nebezpečnými chemickými látkami
 (Zuzana Kutálková)

2013, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hl6hw/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Analýza plynných směsí se simulanty chemických bojových látek
 (Barbora Matejová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//hqmodv// | Forenzní analýza / | Práce na příbuzné téma

Možnosti zneužití nebezpečných chemických látek a jejich směsí
 (Jan Retter)

2018, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//i88jdh// | Plánování a řízení krizových situací / | Práce na příbuzné téma

Návrh úloh pro kurz Fyzikálně chemická cvičení pro přístroj na stanovení teploty tání
 (Pavlína JIRÁKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//binrrt// | Chemie / Toxikologie a analýza škodlivin | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)