Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

renální bunkový karcinom

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 19 prací)
Úloha transkripčního faktoru HIF1alfa ve vývoji savčích neurálních kmenových buněk , in vitro charakteristika
 (Vojtěch Koníř)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ucffu/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Studium dlouhých nekódujících RNA u pacientů s renálním karcinomem
 (Alexandra Kondelová)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cza1j/ | Biochemie / Analytická biochemie | Práce na příbuzné téma

Charakterizace a využití kvasinkového in vitro modelu pro hodnocení estrogenního potenciálu látek
 (Veronika Buráňová)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s0t0r/ | Biologie / Obecná biologie | Práce na příbuzné téma

Charakterizace a mechanismy vzniku neurálních prekurzorů - in vitro studie
 (Veronika Pánská)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rmgyp/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Detekce stresu při převodu modelových vyšších rostlin z in vitro do ex vitro prostředí prostřednictvím indukčně-fluorescenčních zobrazovacích metod
 (Jan Košťál)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hy1sh/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

In vitro účinky látek vyskytujících se v životním prostředí na vnitro- a mezibuněčné signálování
 (Ondřej Brózman)

2020, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f3sm4/ | Životní prostředí a zdraví / Environmentální chemie a toxikologie | Práce na příbuzné téma

Identifikace a charakterizace in vitro metabolitů kathinonu tandemovou vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrií
 (Monika Mrňavá)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB12223 | Chemie / Toxikologie a analýza škodlivin | Práce na příbuzné téma

Charakterizace ADME vlastností nových inhibitorů purinnukleosidfosforylázy in vitro
 (Tadeáš Bílek)

2020, Diplomová práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//lzog0j// | Biochemie a biotechnologie / | Práce na příbuzné téma

Charakterizace plicní cytotoxicity in vitro
 (Jana Báčová)

2018, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//8f81ji// | Speciální chemicko-biologické obory / Bioanalytik | Práce na příbuzné téma

Charakterizace vybraných lidských potenciálních G-kvadruplexových lokusů in vitro
 (Veronika VANDUCHOVÁ)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//ve26cv// | Biologie / Experimentální biologie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 19 prací)