Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

expresni profilovani

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Expresní profilování chemokinových receptorů u chronické lymfocytární leukemie
 (Petra GREGOROVÁ)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//z9kst1// | Biologie / Molekulární a buněčná biologie | Práce na příbuzné téma

Expresní profilování CD34+progenitorových buněk z periferní krve pacientů s lymfomem během ex vivo diferenciace
 (Lenka Tesařová)

2007, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g6aeg/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Expresní profilování vybraných imunitních molekul v periprotetické tkáni v okolí asepticky odloučených totálních endoprotéz
 (Tereza DÝŠKOVÁ)

2015, Disertační práce, Lékařská fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//92hh4u// | Lékařská imunologie / | Práce na příbuzné téma

Zavedení metody expresního profilování a její využití při analýze buněčných linií derivovaných z osteosarkomu
 (Petr Chlapek)

2009, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g5ozo/ | Biologie / Obecná biologie | Práce na příbuzné téma

Genomické profilování CD34+ buněk pacientů s CML
 (Michaela Potěšilová)

2008, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hjr6r/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Proteomické profilování nádorové buněčné linie CEM ošetřené triterpenoidními látkami s protinádorovou aktivitou
 (Jiří Řehulka)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//31e0nm// | Biologie / Molekulární a buněčná biologie | Práce na příbuzné téma

Profilování exprese miRNA u onemocnění jícnu
 (Jakub ONDROUCH)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//b024o8// | Chemie / Bioorganická chemie | Práce na příbuzné téma

miRNA profilování u různých stádií aseptické osteolýzy
 (Martin MOZOLÍK)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ie6jwn// | Chemie / Bioorganická chemie | Práce na příbuzné téma

Study of microRNA significance in renal cell carcinoma pathogenesis
 (Hana Mlčochová)

2016, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i4vu4/ | Biologie (čtyřleté) / Molekulární a buněčná biologie | Práce na příbuzné téma

Cirkulující mikroRNA u mnohočetného myelomu
 (Veronika Kubaczková)

2016, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gnr70/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)