Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Česká republika

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Limitace velkých mlžů dostupností hostitelů - zhodnocení potenciálních rybích hostitelů rodu Unio v řece Bečvě
 (Radim KOPEČEK)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//s9zzfb// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Rozšíření a ekologie mlžů Unionidae (Mollusca: Bivalvia) v povodí Odry v ČR
 (Magdaléna KRISTKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//x4vjmb// | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Česká právní ochrana lesů v NP Šumava ve srovnání s německou právní ochranou lesů v NP Bavorský les
 (Tereza VZOREKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//xxt6nz// | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Krátkodobá kolonizace revitalizovaných potoků makrozoobentosem: případová studie z Vltavského luhu (NP Šumava)
 (Selma de Donnová)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gro6o/ | Ekologická a evoluční biologie / | Práce na příbuzné téma

Historie, přírodní a technické pamětihodnosti NP Šumava
 (Petra Hellebrandová)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86925 | Geologické inženýrství / Geovědní a montánní turismus | Práce na příbuzné téma

Funkční konektivita a kvalita biocenter nadregionálního významu v přeshraničním prostoru NP Šumava a Bavorský les
 (Lenka EFFENBERKOVÁ)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//8w1zk1// | Biologie / Biologie ekosystémů | Práce na příbuzné téma

Potvrzení výskytu \kur{Beauveria caledonica} v NP Šumava pomocí metod molekulárních markerů
 (Richard BINDER)

2015, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//66vd1m// | Zemědělské inženýrství / Zemědělské biotechnologie | Práce na příbuzné téma