Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

ichtyofauna

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Rybí společenstvo vybraných šumavských toků s výskytem perlorodky říční
 (Roman LUNDA)

2012, Bakalářská práce, Fakulta rybářství a ochrany vod / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//rbausq// | Zootechnika / Rybářství | Práce na příbuzné téma

Znečištění řeky Ostravice ve vztahu k ichtyofauně – úsek říčního kilometru 0 až 21
 (Jiří Valeček)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98125 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Ichtyofauna vybraných toků Šumavy
 (Jiří ŠRÁMEK)

2012, Diplomová práce, Fakulta rybářství a ochrany vod / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//etxvyu// | Zootechnika / Rybářství | Práce na příbuzné téma

Ichtyofauna vybraných úseků v povodí Jizery
 (Martin CHYTRÝ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta rybářství a ochrany vod / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//bff9er// | Zootechnika / Rybářství | Práce na příbuzné téma

Ichtyofauna horního a středního toku Lužnice: dynamika, ohrožení a management
 (Irena KOVAŘÍKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//wyrunu// | Přírodovědná studia / Biologie se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma