Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

dusík

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Význam dusíkaté výživy pro vodní provoz rostlin
 (Alžběta Floriánová)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ta7c4/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Vodní režim rostlin jako výukové téma v badatelsky orientovaném vyučování na gymnáziu
 (Eva BEZPALCOVÁ)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//igtrbo// | Učitelství pro střední školy / Bi-Ch/SŠ | Práce na příbuzné téma

Úloha rostlin v bilanci skleníkových plynů z ostřicového slatiniště
 (Jitka NOVOTNÁ)

2019, Disertační práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//kzv19r// | Ekologie a ochrana prostředí / Aplikovaná a krajinná ekologie | Práce na příbuzné téma

Vliv minerální výživy na růst, přežívání a mykorhizní symbiózu vybraných druhů evropských hlíznatých orchidejí a jitrocele kopinatého
 (Romana Sedmíková)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xw3ou/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Vliv minerální výživy na růst a mykorhizní symbiózu vybraných druhů evropských hlíznatých orchidejí
 (Romana Sedmíková)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oj7dc/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Minerální výživa u nosnic
 (Milena Bielanová)

2019, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//f12zqe// | Zootechnika / | Práce na příbuzné téma

Role mykorhizní symbiózy v minerální výživě a kompetičních vztazích temperátních terestrických orchidejí
 (Zuzana Kyjovská)

2007, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/idxfz/ | Biologie / Obecná biologie | Práce na příbuzné téma

Role nitrátových iontů v regulaci hospodaření rostlin s vodou
 (Michaela Dvořáčková)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ghbvf/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Mikrobiální aktivity v rhizosférní a nerhizosférní půdě stresované suchem
 (Jakub Elbl)

2017, Disertační práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//94z3hj// | Ekologie a ochrana prostředí / Aplikovaná a krajinná ekologie | Práce na příbuzné téma