Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Epidemiologie

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)
Analýza výskytu zhoubných novotvarů v krajích České republiky
 (Pavla ZETKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//l0reje// | Geografie / Regionální geografie | Práce na příbuzné téma

Screeningové programy v prevenci zhoubných novotvarů
 (Ivana KRAVIECOVÁ)

2011, Diplomová práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//l56lcx// | Veřejné zdravotnictví / Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví | Práce na příbuzné téma

Využití DNA čipů a profilování mikroRNA ve výzkumu nádorů tlustého střeva a konečníku
 (Ondřej Slabý)

2008, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o685j/ | Všeobecné lékařství / Onkologie | Práce na příbuzné téma

Vliv stravovacích návyků na riziko rozvoje nádorů tlustého střeva a konečníku
 (Monika Bednářová)

2011, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h6rmk/ | Specializace ve zdravotnictví / Nutriční terapeut | Práce na příbuzné téma

Výživa a další faktory, které mají vliv na vznik a prevenci kolorektálního karcinomu.
 (Lucie BENEŠOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//p8kd73// | Specializace ve zdravotnictví / Nutriční terapeut | Práce na příbuzné téma

Vybrané rizikové faktory životního stylu ve vztahu k nádorovému onemocnění tlustého střeva a konečníku
 (Svatava Bischofová)

2012, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u9fsr/ | Specializace ve zdravotnictví / Nutriční specialista | Práce na příbuzné téma

Teoretické a metodické přístupy k určování makroekonomického přínosu primární prevence a podpory zdraví
 (Jakub Voleman)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/47962 | Ekonomie a hospodářská správa / Ekonomická analýza | Práce na příbuzné téma

Etické problémy pacientů se stomií u nádoru tlustého střeva a konečníku
 (Dominika Rosíková)

2016, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//707vgr// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Důsledky rakoviny tlustého střeva a konečníku aneb základní změny ve fyzické, psychické, sociální a spirituální stránce onkologicky nemocného člověka
 (Hana Křupalová)

2009, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//j0akvv// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Práce na příbuzné téma

Exprese cytochromu P450 1B1 v normálních a nádorových buňkách
 (Jana Svobodová)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q0t87/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)