Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 15 prací)
Rizika spojená s radiační expozicí při mammografickém screeningu a jejich porovnání s prospěšností mammorgafického screeningu
 (Ondřej HECHT)

2015, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//234hjm/Rizika_spojen_s_radia_n_expozic_p_i_mammografickm_screeni.pdf/ | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Práce na příbuzné téma

Mamografický screening a spojené radiační riziko
 (Kateřina DANÍČKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//32g3xw// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Práce na příbuzné téma

Rizika spojená s radiační expozicí při mammografickém screeningu a jejich porovnání s prospěšností mammorgafického screeningu
 (Ondřej HECHT)

2015, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//234hjm// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Práce na příbuzné téma

Hodnocení dopadu programů screeningu zhoubných nádorů
 (Ondřej Ngo)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u7tq0/ | Experimentální biologie / Matematická biologie | Práce na příbuzné téma

Hodnocení anamnestických údajů v programu screeningu karcinomu prsu
 (Monika Kratochvílová)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cqvds/ | Experimentální biologie / Matematická biologie | Práce na příbuzné téma

Léčebně-rehabilitační plán a postup po operaci tumoru centrální nervové soustavy
 (Lucie Fridrichová)

2011, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/aejbh/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Práce na příbuzné téma

Ošetřovatelská péče u pacientů po operaci tumoru mozku
 (Veronika Opravilová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//b6e2hg// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Stanovení prostatického specifického antigenu v klinické laboratoři a diferenciální diagnostika hyperplazie a tumoru prostaty
 (Martina MICHÁLKOVÁ)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//zl646d// | Ekologie a ochrana prostředí / Analytická chemie životního prostředí a toxikologie | Práce na příbuzné téma

Problematika péče o pacienta po operaci tumoru mozku metodou awake kraniotomie
 (Kristýna HABÁŇOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//04qd6u// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Vývoj nástrojů pro segmentaci mozkových komor a tumoru mozku na snímcích za účelem následného vyhodnocení zájmových objektů
 (Barbora Závodníková)

2018, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128507 | Elektrotechnika / Biomedicínské inženýrství | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 15 prací)