Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

trajectory

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 16 prací)
Trajectory Tracking of Differential Drive Mobile Robot by Model Predictive Control
 (Rahul Sharma Kizhakke Illom)

2017, Disertační práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//5f1mir// | Elektrotechnika a informatika / Informační, komunikační a řídicí technologie | Práce na příbuzné téma

State trajectory approach to the interpretation of self-organization in the Belousov-Zhabotinsky reaction
 (Anna ZHYROVA)

2017, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//jjc920// | Biofyzika / | Práce na příbuzné téma

The Student Movement in Chile: Origins, trajectory and impact
 (Marie Beranová)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/44509 | Politologie / | Práce na příbuzné téma

Vícestavové modely v hodnocení trajektorií pacientů v akutní lůžkové péči
 (Monika Mazalová)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vjbrd/ | Experimentální biologie / Matematická biologie | Práce na příbuzné téma

Komprese a podobnost GPS trajektorií
 (Michael Le)

2018, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mimdt/ | Aplikovaná informatika / | Práce na příbuzné téma

Vývoj algoritmu pro optimální trajektorii zemědělských strojů
 (Martina Klocová)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/afy84/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Práce na příbuzné téma

Odhad dojezdové vzdálenosti a plánování trajektorie pro elektrická vozidla
 (Robin POPELKA)

2017, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//y5fek6// | Aplikované vědy a informatika / Kybernetika a řídicí technika | Práce na příbuzné téma

Rozvojová trajektorie ČR 1989-2016 a její vliv na rozvoj Ostravy.
 (Hedvika RAJNOCHOVÁ)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//yd6jr4// | Geografie / Ekonomická geografie a regionální rozvoj | Práce na příbuzné téma

Využití metod optimalizace pro hledání optimální trajektorie průmyslového robota
 (David Vronka)

2020, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/142073 | Informační a komunikační technologie / Výpočetní matematika | Práce na příbuzné téma

Plánování trajektorie robota v dynamicky měnícím se prostředí s ohledem na splnění specifického cíle
 (Jan Koten)

2017, Diplomová práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//kvqg37// | Inženýrská informatika / Automatizace řízení a informatika | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 16 prací)