Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Větrné elektrárny

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Měření hluku na základních školách ve vybrané oblasti Ostravy - srovnání expozic hluku u různých předmětů.
 (Iva KOZÁKOVÁ)

2012, Diplomová práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//64c83t// | Veřejné zdravotnictví / Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví | Práce na příbuzné téma

Zdroje hluku a biohluk ve stájích pro chov dojnic.
 (Miroslav BUŇATA)

2014, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//pqcag9// | Zemědělská specializace / Dopravní a manipulační prostředky | Práce na příbuzné téma

Zdroje hluku a biohluk v chovu prasat.
 (Vojtěch VESELÝ)

2015, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//e7mdk4// | Zemědělská specializace / Dopravní a manipulační prostředky | Práce na příbuzné téma

Využití akustické kamery pro lokalizaci zdrojů hluku železničních vozidel
 (Jana Pavelková)

2017, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//1rz9lx// | Dopravní inženýrství a spoje / Provozní spolehlivost dopravních prostředků a infrastruktury: Ochrana životního prostředí v dopravě | Práce na příbuzné téma

Analýza vibrací a hluku studentské formule
 (Jan Bělík)

2018, Bakalářská práce, Fakulta strojní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//d6zuge// | Strojní inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Hodnocení hluku ve venkovním prostředí: metody a analýza
 (Zuzana KABEŠOVÁ)

2017, Disertační práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//hlofc9// | Elektrotechnika a informatika / Elektrotechnika | Práce na příbuzné téma

Nejčastější zdroje hluku v Moravskoslezské aglomeraci
 (Iva KOZÁKOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//ug6ww2// | Veřejné zdravotnictví / Ochrana veřejného zdraví | Práce na příbuzné téma

Snižování hluku a vibrací u převodovek osobního automobilu
 (Jaroslav Prokop)

2018, Disertační práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/133131 | Strojní inženýrství / Stavba výrobních strojů a zařízení | Práce na příbuzné téma

Negativní působení hluku a jeho prevence
 (Adéla Bartlová)

2006, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xle0j/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Hluk a jeho zdravotní účinky z reprodukované hudby
 (Miroslava DURDJAKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//9o29pv// | Veřejné zdravotnictví / Ochrana veřejného zdraví | Práce na příbuzné téma