Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

numericka knihovna

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Numerická knihovna pro Python
 (Ľuboš Kardoš)

2010, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i0zi1/ | Informatika / | Práce na příbuzné téma

Využití technologie WebAssembly pro implementaci numerické knihovny pro Javascript
 (Lukáš ZAHRADNÍK)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//bixr3u// | Aplikovaná informatika / Informační systémy | Práce na příbuzné téma

Vytvoření rozhraní knihovny MatSol pro paralení řešení kontaktních úloh
 (Václav Hapla)

2010, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/78465 | Informační a komunikační technologie / Výpočetní matematika | Práce na příbuzné téma

Implementácia scikit-learn rozhrania pre systém XCS s použiteľnosťou na kategoriálne a numerické dáta
 (Jaroslav Michalovčík)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/81183 | Aplikovaná informatika / | Práce na příbuzné téma

Numerická simulace chování kompozitních konstrukcí při nízkorychlostním rázu
 (Tomáš MANDYS)

2016, Disertační práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//k4ki6t// | Aplikované vědy a informatika / Aplikovaná mechanika | Práce na příbuzné téma

Optimalizace nástroje Parasim pro analýzu robustnosti dynamických systémů
 (Vojtěch Brůža)

2017, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gkayy/ | Aplikovaná informatika / Bioinformatika | Práce na příbuzné téma

Numerické modelování hydromechaniky v porézním prostředí
 (Svetlana Šaušová)

2018, Diplomová práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//l52h30// | Aplikované vědy v inženýrství / | Práce na příbuzné téma