Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

composting plant

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Kompostování biologicky rozložitelných odpadů v kompostárně ve Veverských Knínicích
 (Jana Veselá)

2016, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//03k7n3// | Zemědělská specializace / Agroekologie | Práce na příbuzné téma

Hodnocení fytotoxicity kompostu z komunitní kompostárny ve Svitavách
 (Šárka Pospíšilová)

2019, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//f28wtq// | Technologie odpadů / Technologie a management odpadů | Práce na příbuzné téma

Komplexní návrh kompostárny v areálu skládky Vrbičky
 (Pavel Moravszki)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129893 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Alternativní možnosti využití kompostu z kompostárny KOBRA Údlice
 (Jana Vránová)

2015, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107890 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Vyhodnocení úspěšnosti separace BRKO pro kompostárnu Depos Horní Suchá a.s.
 (Dana Vávrová)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97737 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Posouzení možnosti přípravy vhodných směsí pro kompostování kalů z ÚČOV Ostrava
 (Barbora Lokajíčková)

2015, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107859 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma