Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

seberealizace

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Seberealizace sociálních pracovníků v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež (Seberealizace jako součást pracovní motivace)
 (Lenka WALKOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//g2kwzd// | Sociální politika a sociální práce / Poradenství v sociální práci | Práce na příbuzné téma

Sociální práce a podpora seberealizace klientů chráněného bydlení
 (Lenka Nejedlíková)

2016, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kcizt/ | Mediální a komunikační studia / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

Seberealizace herce za jazykovými i jinými hranicemi
 (Michaela Rykrová)

2017, Diplomová práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/lq5bv/ | Dramatická umění / Činoherní herectví | Práce na příbuzné téma

Metodické postupy zaměřené na edukaci mentálně postižených v oblasti seberealizace a socializace
 (Miroslav Dvořák)

2009, Bakalářská práce, UHK, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB167 | Speciální pedagogika / Výchovná práce ve speciálních zařízeních | Práce na příbuzné téma

Senioři v domě s pečovatelskou službou a jejich seberealizace
 (Jitka Havlíková)

2013, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tgzp6/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

Sprejerství - seberealizace versus vandalismus
 (Pavlína Šíblová)

2011, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yw4tm/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Potřeba seberealizace a životní perspektivy u osob s mentálním postižením
 (Ivana HRUBANOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//wqudzp// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Práce na příbuzné téma

Seberealizace seniorů v domově s pečovatelskou službou
 (Irena ŠIMEČKOVÁ)

2016, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//l1qpp4// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Práce na příbuzné téma

Muzikálový projekt jako prostředek seberealizace nadaných gymnaziálních studentů
 (Markéta ŠŇUPÁRKOVÁ)

2017, Disertační práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//3e602w// | Specializace v pedagogice / Hudební teorie a pedagogika | Práce na příbuzné téma

Virtuální prostor a jeho specifická forma seberealizace.
 (Robin LANGER)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//sf4kmv// | Mediální a komunikační studia / Mediální studia | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)