Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

microsoft project 2010

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Simulácia riadenia projektu s využitím nástroja Microsoft Project 2010
 (Barbora Kukučková)

2014, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/q2pbd/ | Ekonomika a management / Informační technologie a management | Práce na příbuzné téma

Vyuţití Microsoft Project Serveru 2010 pro účely výuky řízení portfolia projektů
 (Tomáš Lojka)

2010, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/28398 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Práce na příbuzné téma

Projekt zavedení informačního systému v prostředí Microsoft Project 2010.
 (Miroslav Kux)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98154 | Nerostné suroviny / Informační a systémový management | Práce na příbuzné téma

Řízení projektu pomocí Microsoft Project 2007
 (Tomáš Buchwaldek)

2010, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/80670 | Ekonomika a management / Management | Práce na příbuzné téma

Implementace systému EPM 2010 pro podporu výuky řízení projektů a portfolia
 (Roman Nedzelský)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/33516 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Práce na příbuzné téma

Zvýšení efektivity projektového řízení při vývoji software s využitím týmových nástrojů Team Foundation Server 2010 a interního informačního systému
 (Lukáš Kozák)

2012, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92928 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Práce na příbuzné téma

Projekt merchandisingu společnosti Microsoft, s. r. o. s využitím projektového managementu podle IPMA
 (Jitka MOTÝLOVÁ)

2010, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ykmyx4// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika | Práce na příbuzné téma