Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Optimální řízení

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Metoda hraničních prvků pro řešení Poissonovy rovnice ve 3D
 (Lukáš Sideradis)

2018, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128480 | Informační a komunikační technologie / Výpočetní matematika | Práce na příbuzné téma

Formal Methods in Optimal Discrete Path Planning with Uncertainty
 (Mária Svoreňová)

2013, Rigorózní práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oaqti/ | Informatika / | Práce na příbuzné téma

Řešení optimalizačních úloh pomocí metody hraničních prvků
 (Robert Skopal)

2014, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103844 | Informační a komunikační technologie / Výpočetní matematika | Práce na příbuzné téma

The Boundary Element Method for Shape Optimization in 3D
 (Jan Zapletal)

2017, Disertační práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/117052 | Informatika, komunikační technologie a aplikovaná matematika / Výpočetní a aplikovaná matematika | Práce na příbuzné téma

Utilization of discrete mathematics in parallel boundary element method
 (Michal Kravčenko)

2021, Disertační práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//ickkji// | Informatika, komunikační technologie a aplikovaná matematika / Výpočetní a aplikovaná matematika | Práce na příbuzné téma

Acceleration of the space-time boundary element method using GPUs
 (Jakub Homola)

2021, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/143855 | Výpočetní a aplikovaná matematika / Výpočetní metody a HPC | Práce na příbuzné téma

Parallel Boundary Element Methods in Space and Time
 (Michal Merta)

2016, Disertační práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/112272 | Informatika, komunikační technologie a aplikovaná matematika / Výpočetní a aplikovaná matematika | Práce na příbuzné téma

Laplaceova diferenciální rovnice a její využití ve fyzice
 (Vojtěch Chalupa)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bedq8/ | Fyzika / Matematika se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Singulární Dirichletovy úlohy pro rovnici druhého řádu
 (Jakub STRYJA)

2011, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//didijn// | Matematika / Matematická analýza | Práce na příbuzné téma