Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Sesuv

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 12 prací)
Numerické posouzení stupně stability a prognóza vývoje sesuvu nad nemocnicí v ulici Viniční, Brno - Židenice
 (Monika Černíková)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l9520/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Posouzení stability vybraných skalních výchoz na území ů města Český Krumlov
 (Petr Olišar)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/olgsx/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Metody pro hodnocení stability vysokých výsypek
 (Taťána Petrášová)

2020, Disertační práce, Fakulta stavební / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//vjtofv// | Stavební inženýrství / Geotechnika | Práce na příbuzné téma

Posouzení stability příjezdové komunikace na horský hotel Soláň
 (Filip Holečko)

2015, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/111079 | Stavební inženýrství / Geotechnika | Práce na příbuzné téma

Zajištění stability svahů místní vodoteče v lokalitě Havířov Bludovice, ul. Svážná 22
 (Dominik Habarta)

2015, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/111210 | Stavební inženýrství / Geotechnika | Práce na příbuzné téma

Posouzení stability tělesa komunikace R46 v km 9,100-9,275 – analýza příčin a vypracování návrhu stabilizačních opatření
 (Michal Šilc)

2016, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/116707 | Stavební inženýrství / Geotechnika | Práce na příbuzné téma

Rozdělení primární půdní organické hmoty do frakcí podle stupně stability v kambizemích oblasti Jihočeského kraje
 (Marek COUFAL)

2016, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//y4td75// | Zemědělství / Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení KPÚ v Jihočeském kraji z hlediska ekologické stability.
 (Miroslava SCHUSTEROVÁ)

2011, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//qqraog// | Zemědělské inženýrství / Pozemkové úpravy a převody nemovitostí | Práce na příbuzné téma

Porovnání jednotlivých výpočtů stability svahu v programu GEO5
 (Jan Vajnrajch)

2015, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110181 | Stavební inženýrství / Geotechnika | Práce na příbuzné téma

Posouzení stability levostranného břehu řeky Odry v úseku Landek-Koblov a návrh sanace
 (Radim Voborník)

2014, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/106481 | Stavební inženýrství / Geotechnika | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 12 prací)