Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

vylepseni stavu

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Vylepšení současného stavu BOZP ve firmě na výrobu hřebíků se zaměřením na posouzení pracovník rizik
 (Michal Kulišťák)

2018, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128249 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnost práce a procesů | Práce na příbuzné téma

Vylepšení současného stavu BOZP v prodejně elektro se zaměřením na posouzení pracovních rizik
 (Ondřej Diblík)

2017, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118759 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnost práce a procesů | Práce na příbuzné téma

Vylepšení cash-flow snížením stavu pohledávek
 (Martin Janečka)

2015, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107064 | Ekonomika a management / Ekonomika podniku | Práce na příbuzné téma

Analýza stavu a úrovně volně přístupných dětských hřišť při základních školách na území města Olomouce
 (Michal Kohout)

2009, Bakalářská práce, Fakulta tělesné kultury / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//skssvq// | Tělesná výchova a sport / Rekreologie | Práce na příbuzné téma

Aktuální stav online služeb v knihovnách Masarykovy univerzity: návrh na jejich možné rozšíření a vylepšení
 (Pavla Macháčková)

2009, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w5mx4/ | Informační studia a knihovnictví / | Práce na příbuzné téma

Posouzení stavu zavedeného systému BOZP ve vybrané organizaci
 (Veronika Hemková)

2017, Bakalářská práce, Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id/dwg4m4/ | Ekonomika a management / Personální management v průmyslových podnicích | Práce na příbuzné téma

Posouzení stavu aktuálního osvětlení interiéru univerzitního objektu
 (Hedvika BROZMANOVÁ)

2017, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//794l6u// | Elektrotechnika a informatika / Technická ekologie | Práce na příbuzné téma

Analýza současného stavu financování sportu z veřejných rozpočtů v ČR a možnosti dalšího rozvoje
 (David Gerneš)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/48980 | Ekonomie a hospodářská správa / Hospodářská politika | Práce na příbuzné téma

Klasifikace aktuálního stavu plodu z kardiotokografických záznamů
 (Tomáš Peterek)

2014, Disertační práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/105755 | Elektrotechnika / Technická kybernetika | Práce na příbuzné téma