Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

etika socialni pece o umirajici

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Vybrané etické problémy, s nimiž se může setkávat sociální pracovník v domově pro seniory při péči o umírající klienty.
 (Petra PFEFFROVÁ)

2017, Diplomová práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//52w3dj// | Sociální práce / Etika v sociální práci | Práce na příbuzné téma

Ošetřovatelská etika v péči o nevyléčitelně nemocné
 (Monika KÁLALOVÁ)

2019, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//n834i9// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech - modul vnitřní lékařství | Práce na příbuzné téma

Specifika ošetřovatelské péče o romskou minoritu v rámci agentur domácí péče
 (Simona KASOVÁ)

2013, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//f9qnff// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech | Práce na příbuzné téma

Péče o seniory z pohledu sociální práce a etiky
 (Irena JAUKEROVÁ)

2009, Diplomová práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//uytj05// | Sociální práce / Etika v sociální práci | Práce na příbuzné téma

Etika umírání z pohledu středního zdravotnického personálu nemocničního zařízení
 (Simona Malaníková)

2014, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//b3kqln// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Analýza komplexní péče o seniory
 (Petr Horehleď)

2008, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zig54/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma