Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

louky

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 29 prací)
Současný stav a vývoj diverzity rostlinstva "Klemensovy louky" v PR Koutské a Zábřežské louky
 (Daniel Reichel)

2012, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92684 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Vývoj raně středověkého osídlení v okolí Petrovy louky u Strachotína a Vysoké zahrady u Dolních Věstonic
 (Jakub Šimík)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/viv3g/ | Historické vědy / Archeologie | Práce na příbuzné téma

Urbanistický a architektonický návrh revitalizace Černé louky
 (Štefan Novosad)

2012, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u6nft/ | Aplikovaná informatika / | Práce na příbuzné téma

Posouzení změn vegetace na lokalitě Zábřežské louky od 50. let 20. století
 (Klára DONÁTOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//wpyylk// | Ekologie a ochrana prostředí / Ekologie a ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Právní a ekonomické aspekty hospodářského využití lokality Záříčské louky
 (Jiří Diatka)

2019, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//0045x6// | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Práce na příbuzné téma

Průzkum řasových společenstev na mokřadní lokalitě Vojšické louky
 (Zuzana HABARTOVÁ)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//516yci// | Učitelství pro základní školy / Učitelství přírodopisu pro 2. stupeň základních škol a učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základních škol | Práce na příbuzné téma

Monitoring a management ochranářsky významných cévnatých druhů rostlin u Opavské chaty na Miroslavi a Louky na Miroslavi v katastrálním území Dolní Lipová v CHKO Jeseník
 (Monika GRULICHOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//zayhe6// | Ekologie a ochrana prostředí / Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor | Práce na příbuzné téma

Květnaté louky a jejich uplatnění v urbanizovaném prostředí.
 (Karolína Barsová)

2018, Bakalářská práce, Zahradnická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//ol5dt1// | Zahradní a krajinářská architektura / Zahradní a krajinářské realizace | Práce na příbuzné téma

Mykoflóra studie přírodní památky "Háj u Louky"
 (Zdeňka Vávrová)

2007, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pm6au/ | Biologie / Biologie se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Rašelinné louky na Žďársku: vegetace a vliv kosení po roce 1993
 (Adam Veleba)

2008, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/avhv6/ | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 29 prací)