Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

nemocnicni odpad

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Nakládání s nemocničním odpadem ve vybraném zdravotnickém zařízení
 (Pavel VRŠANSKÝ)

2015, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//cymik4// | Elektrotechnika a informatika / Technická ekologie | Práce na příbuzné téma

Hydraulika zařízení pro spalování BIO odpadu
 (Jiří Němec)

2019, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137021 | Strojní inženýrství / Hydraulika a pneumatika | Práce na příbuzné téma

Vznik a režim likvidace odpadů z Nemocnice Prachatice a.s.
 (Kateřina RODOVÁ)

2015, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//i9vrc2// | Veřejné zdravotnictví / Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví | Práce na příbuzné téma

Analýza v oblasti posuzování vlivů spaloven a zařízení pro energetické využití odpadů na ŽP v České republice
 (Ondřej Měrka)

2012, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92113 | Nerostné suroviny / Environmentální management | Práce na příbuzné téma

Úprava nebezpečných odpadů na jiné kategorie a možnost jejich využití.
 (Marián Starý)

2013, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/106192 | Nerostné suroviny / Úpravnictví | Práce na příbuzné téma

Optimalizace nakládání s odpady v Oblastní nemocnici Trutnov, a. s.
 (Radim ZAŇKA)

2015, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//v7usx1// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Hodnocení zdravotních rizik z pohledu nemocničního hygienika
 (Zuzana GŘEŠOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//3xrzfk// | Veřejné zdravotnictví / Ochrana veřejného zdraví | Práce na příbuzné téma

Nakládání s odpady ve zdravotnických zařízeních
 (Simona Hotová)

2015, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108112 | Nerostné suroviny / Úprava surovin a recyklace | Práce na příbuzné téma