Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

geostatistical methods.

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Využití statistických a geostatistických metod pro hodnocení vlivu těžby a úpravy antimonových rud v milešovském revíru.
 (Vít Štrupl)

2017, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/127403 | Geologické inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Využití geostatických metod při mapování znečištění v nivě řeky Ploučnice
 (Tatiana VÁCHOVÁ)

2017, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//skd15o// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Práce na příbuzné téma

Využití geostatistických metod pro odhad znečištění ovzduší v Ústeckém kraji
 (Pavel HLINKA)

2015, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//rk2grq// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Práce na příbuzné téma

Posouzení možností geostatistických postupů pro modelování geologických objektů
 (Jakub Baborák)

2009, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/74227 | Geodézie a kartografie / Geoinformatika | Práce na příbuzné téma

Geostatistické zpracování dat v programovém produktu ISATIS
 (Jiří Paloch)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86928 | Geodézie a kartografie / Geoinformatika | Práce na příbuzné téma