Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

smisena metoda

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 13 prací)
Projektová metoda ve výuce na 1. stupni základní školy
 (Eva PAULUSOVÁ)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//n0755w// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol | Práce na příbuzné téma

Metoda maximální věrohodnosti a podobné techniky odhadu parametrů
 (Veronika VYKYDALOVÁ)

2021, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//diojvq// | Aplikovaná matematika / Aplikace matematiky v ekonomii | Práce na příbuzné téma

Metody rozložení oblasti pro smíšené konečné prvky v elasticitě
 (Lukáš Malý)

2021, Disertační práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//m2m9a7// | Informatika, komunikační technologie a aplikovaná matematika / Výpočetní a aplikovaná matematika | Práce na příbuzné téma

Smíšené metody v problémech nelineární elasticity velkých distorzí
 (Tomáš SVATOŇ)

2012, Disertační práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//3qmu6t// | Matematika / Aplikovaná matematika | Práce na příbuzné téma

Návrh regulátoru metodou "Repetitive Control"
 (Michael HRABĚ)

2017, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ypey7z// | Aplikované vědy a informatika / Kybernetika a řídicí technika | Práce na příbuzné téma

Využití metod dramatické výchovy při adaptaci dvouletých dětí ve věkově heterogenní třídě
 (Denisa KORBOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//mveuav// | Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy | Práce na příbuzné téma

Vybrané metody řešení úloh smíšeného celočíselného programování
 (Veronika Picková)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/32575 | Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika a ekonometrie | Práce na příbuzné téma

Numerické metody pro nelineární proudění v porézním prostředí s puklinami
 (Sabina Bednářová)

2021, Diplomová práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//zr3e03// | Aplikované vědy v inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Rozšířené metody konečných prvků pro aproximaci singularit
 (Pavel Exner)

2019, Disertační práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//3ivk04// | Aplikované vědy v inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Numerické řešení Navierových-Stokesových rovnic pomocí metody konečných prvků
 (Martin Hasal)

2011, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/87245 | Informační a komunikační technologie / Výpočetní matematika | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 13 prací)