Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

adolescents with a disability

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Special education intervention for adolescents with a disability from the perspective of value orientation in Tibet.
 (Qiong BU)

2018, Disertační práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//cik8b5// | Special Education / | Práce na příbuzné téma

Spolupráce pomáhajících institucí a rodičů v péči o děti a mladistvé s poruchou autistického spektra a kombinovaným postižením
 (Jana KAŠÍKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//xepiuz// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Práce na příbuzné téma

Srovnání sebepojetí u dospívajících s tělesným postižením a dospívajících intaktních
 (Renata Lomnická)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i45au/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Práce na příbuzné téma

Pomoc pubescentům- adolescentům se zdravotním postižením v oblasti sexuality a podpora jejich vychovatelům
 (Michal Řepa)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zbd08/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Logopedická intervence u dospívajících a dospělých osob s dyslalií
 (Václava Hanzlíková)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qzcwh/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Ergoterapie u dospělých a dospívajících osob s kombinovaným postižením v rámci denního stacionáře
 (Adéla ŠVECOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//45gd15// | Specializace ve zdravotnictví / Ergoterapie | Práce na příbuzné téma

Stratégie zvládania u dospievajúcich s telesným postihnutím a možnosti intervenčného pôsobenia
 (Eva Karaffová)

2010, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r4vs2/ | Psychologie (čtyřleté) / Vývojová psychologie | Práce na příbuzné téma

Rozvoj oromotorických schopností u osob v období adolescence a mladé dospělosti v domovech pro osoby se zdravotním postižením
 (Dominika Danišová)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fs57b/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma