Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

special education intervention

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Special education intervention for adolescents with a disability from the perspective of value orientation in Tibet.
 (Qiong BU)

2018, Disertační práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//cik8b5// | Special Education / | Práce na příbuzné téma

Early Intervention for Children with Disability: The Parameters Necessary for Effective Implementation.
 (Joy Sade OKOYE)

2018, Disertační práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//30cr4o// | Special Education / | Práce na příbuzné téma

Determinanty zmyslového vnímania a možnosti špeciálnopedagogickej podpory u jednotlivcov s viacnásobným postihnutím
 (Nora Jágerová)

2016, Rigorózní práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v687v/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Využití prvků ergoterapie u žáků rehabilitační třídy jako součást speciálně-pedagogické intervence
 (Pavla ŠÍMOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//p9ouco// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - intervence | Práce na příbuzné téma

Speciálněpedagogická intervence v zařízeních pro výkon zabezpečovací detence
 (Jana DRASTÍKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ke89ah// | Speciální pedagogika / Speciálně pedagogická andragogika | Práce na příbuzné téma

Analýza fenoménu spoluzávislosti v rodině jako východisko pro speciálně pedagogickou intervenci
 (Jana SVOBODOVÁ)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//xu462i// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy a učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol | Práce na příbuzné téma

Rozvíjanie pozornosti u jednotlivcov s viacnásobným postihnutím formou cielenej senzorickej stimulácie
 (Nora Jágerová)

2017, Disertační práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u0m41/ | Speciální pedagogika (čtyřleté) / Speciální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Vzdelávanie a logopedická intervencia v Talianskej republike
 (Hana Krajčíková)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j68q1/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma