Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

exprese

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Snížení exprese apurinní/apyrimidinní endonukleázy APE1 u lidských embryonálních kmenových buněk a charakterizace vlivu snížené exprese na jejich schopnost sebeobnovy a diferenciace
 (Lukáš Bálek)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/os1mz/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Úloha exprese proteinů AGR2 a AGR3 v nádorové buňce jako odpověď na stres
 (Eva Matoulková)

2017, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bdb8b/ | Biologie (čtyřleté) / Molekulární a buněčná biologie | Práce na příbuzné téma

Analýza exprese genu LAG-3 v buňkách chronické lymfocytární leukémie
 (Sara Souček)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qy4eq/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Analýza exprese c-Myb v kolorektálním karcinomu a její prognostický význam
 (Michal Tichý)

2019, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k4dmu/ | Patologie (čtyřleté) / Patologie | Práce na příbuzné téma

Nové mechanismy regulace exprese vybraných biotransformačních enzymů u hepatocelulárního karcinomu
 (Kateřina Nevědělová)

2021, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n1ej8/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Regulace exprese ephrinů a jejich receptorů u hematoonkologických onemocnění
 (Mária Krchniaková)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k1sqm/ | Biologie / Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách | Práce na příbuzné téma

Genová exprese u aloploidů a mezidruhových kříženců rostlin
 (Marek Glombik)

2021, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gumv3/ | Genomika a proteomika / | Práce na příbuzné téma

Analýza exprese a funkce microRNA v patogenezi lymfomů a leukémií
 (Kateřina Musilová)

2019, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wg1i7/ | Onkologie (čtyřleté) / Onkologie | Práce na příbuzné téma

Analýza exprese kandidátních biomarkerů spojených s rezistencí k retinoidům u buněk neuroblastomu
 (Kateřina Adámková)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vh01m/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Analýza úrovně exprese vybraných genů parazita Eudiplozoon nipponicum (Monogenea)
 (Filip Kuchyňa)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/op3ax/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)