Theses 

Theses on the Same Topic

česky | in English

Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

individual education plan

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
Individuální vzdělávací plán ve školní tělesné výchově u žáka s tělesným postižením
 (Lucie KUTHEILOVÁ)

2018, Diplomová práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id/ryx5zv/ | Tělesná výchova a sport / Aplikované pohybové aktivity | Theses on a related topic Display description

Plán rozvoje dítěte s kombinovaným postižením ve třídě přípravného stupně základní školy speciální
 (Věra Šustáčková)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uj5f6/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Individuální vzdělávací plán pro český jazyk na 1. stupni ZŠ
 (Jitka KODYŠOVÁ)

2018, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id/hyd1zf/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Individuální vzdělávací plán jako efektivní nástroj podpory integrovaných žáků na 1. stupni základní školy
 (Marcela ŠTĚPANÍKOVÁ)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id/wktkxl/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Individuální vzdělávací plán jako efektivní nástroj podpory integrovaných žáků na 1. stupni základní školy
 (Marcela ŠTĚPANÍKOVÁ)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id/suyu42/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Individuální vzdělávací plán v mateřské škole pro dítě s narušenou komunikační schopností a ADHD
 (Kateřina Grulichová)

2010, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id/of7ega/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - komunikační techniky | Theses on a related topic

Vytváření individuálního vzdělávacího plánu pro žáka s dětskou mozkovou obrnou a přidruženou epilepsií
 (Ivana Márová)

2010, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z06ht/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Individuální vzdělávací plán do školní tělesné výchovy pro zrakově postiženého žáka
 (Žaneta VALENTOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id/668tdv/ | Tělesná výchova a sport / Aplikovaná tělesná výchova | Theses on a related topic

Zkušenosti s využitím individuálního vzdělávacího plánu u žáků se specifickými poruchami učení a chování
 (Veronika Žižková)

2017, Bakalářská práce, Institut celoživotního vzdělávání / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id/mwtkti/ | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku | Theses on a related topic

Proces zavádění individuálního vzdělávacího plánu u žákyně s parciálními poruchami a nadáním na Základní škole v Dobřanech
 (Gabriela KLINKOVSKÁ)

2018, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id/82rd1a/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)

Go to top | Current date and time: 22/4/2019 16:31, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz