Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

risk perception

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Adolescents’ and emerging adults’ attitudes towards people living with HIV and AIDS and their risk perception of HIV
 (Violeta Zefi)

2017, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/syz1s/ | Psychologie (čtyřleté) / Sociální psychologie (angl.) | Theses on a related topic

Options Trading Strategies According To Risk
 (Uroš Todorović)

2015, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vdacs/ | Hospodářská politika a správa / Finanční podnikání (angl.) | Theses on a related topic

Measuring the Cultural Difference in Individual Attitude Towards Risk
 (Evgeniia Tetenova)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/46706 | Ekonomie a hospodářská správa / Economics | Theses on a related topic

Project risk management in a manufacturing company
 (Pavel Kilián)

2017, Diplomová práce, Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id/omtjyh/ | Řízení rozvojových projektů / Projektové řízení inovací v podniku | Theses on a related topic

Rizikový klient a jeho sociálna percepcia pracovníkom banky
 (Jolana Nágelová)

2011, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/tdgku/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Lokální identita, percepce environmentálních rizik a konflikty o využívání území (na příkladu energetického rozvoje v České republice)
 (Bohumil Frantál)

2014, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hicfs/ | Geografie (čtyřleté) / Regionální geografie a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Možnosti vizualizace pojetí rizik lexikální analýzou textu
 (Martin Richter)

2015, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114190 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní plánování | Theses on a related topic

Vnímání povodňového rizika obyvateli v obcích postižených povodněmi v povodí řeky Opavy
 (Michaela KONEČNÁ)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//bm1o8a// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba krajiny | Theses on a related topic