Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

podnik zamestnanec

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
Vliv okolí podniku na konkrétní podnik
 (Lucie POSPÍŠILOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//9cj1ak// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Dopady fluktuace zaměstnanců na podnik
 (Petra Krupová)

2011, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a3kxk/ | Ekonomika a management / Podnikové hospodářství | Theses on a related topic

Podnik jako předmět závazkových vztahů
 (Veronika Zetková)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/mr1zg/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Koncept učící se organizace aplikovaný na vybraný podnik
 (Jan Trávníček)

2013, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yiiyx/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje | Theses on a related topic

Analýza vzdělávání a školení zaměstnanců v podniku Diamo, státní podnik
 (Tereza Ocisková)

2014, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103285 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Theses on a related topic

Vzdělávání zaměstnanců společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy
 (Veronika Moravcová)

2016, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//en8ssu// | Ekonomika a management / Manažerská studia - řízení lidských zdrojů | Theses on a related topic

Vliv okolí podniku na konkrétní podnik
 (Jitka ÚTERSKÁ)

2014, Bakalářská práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//quxwuz// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Hodnocení zaměstnanců v podniku
 (Radka Škrábová)

2017, Bakalářská práce, Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id/m4fqbe/ | Ekonomika a management / Řízení a ekonomika průmyslového podniku | Theses on a related topic

Motivace a stimulace zaměstnanců v podnik
 (Lucie Hásková)

2014, Bakalářská práce, Masarykův ústav vyšších studií / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id/7pcrcc/ | Ekonomika a management / Řízení a ekonomika průmyslového podniku | Theses on a related topic

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve společnosti DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Těžba a úprava uranu
 (Adéla Nováková)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomie a managmentu

http://theses.cz/id//8e8t7r// | Magisterské programy (Ing.) / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)