Theses on the same topic (having an identical keyword):

smrkove drevo

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Vliv mikrovlnné předúpravy dřeva a modifikace impregnační metody na impregnovatelnost smrkového dřeva a jeho vybrané mechanické vlastnosti
 (Dominik Hess)

2017, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//fk1jbv// | Stavby na bázi dřeva / | Theses on a related topic

Říční dřevo a geomorfologie meandrujícího koryta Svratky
 (Lucie Kašparová)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rmpyq/ | Geografie a kartografie / Fyzická geografie | Theses on a related topic

Zkoumání vybraných vlastností neupraveného a tepelně upraveného smrkového a modřínového dřeva z pohledu vhodnosti na výrobu šindele
 (Vladimír Hlobil)

2015, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//axjfa5// | Dřevařské inženýrství / | Theses on a related topic

Povrchová úprava starého dřeva
 (Pavel Gerža)

2017, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//yosu19// | Nábytek / Tvorba a výroba nábytku | Theses on a related topic

Mechanické vlastnosti vrstveného konstrukčního dřeva ze smrku spojovaného kolíky
 (Jan Liška)

2016, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//80b0ki// | Stavby na bázi dřeva / | Theses on a related topic

Trvanlivost materiálů na bázi dřeva
 (Tomáš Höchsmann)

2011, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/89950 | Stavební inženýrství / Stavební hmoty a diagnostika staveb | Theses on a related topic

Vliv vlhkosti dřeva na jeho teplotu vznícení
 (Marek Rodák)

2016, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114290 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Theses on a related topic