Theses on the same topic (having an identical keyword):

tvrdost dreva

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Mechanické vlastnosti dřeva a jejich zjišťování na ZŠ
 (Gabriela VELTRUSKÁ)

2010, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//7vsck8// | Učitelství pro základní školy / Uč. pro 2.st. ZŠ CH-TCH | Theses on a related topic

Fyzikální vlastnosti dřeva v biologickém praktiku
 (Petr HAVLÍČEK)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//9lhl2v// | Fyzika / Fyzika - Biologie | Theses on a related topic