Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

vseobecna sestra

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 28 theses)
Sestra pro intenzivní péči z pohledu všeobecných sester
 (Anna Zechnerová)

2019, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kfuyj/ | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče | Theses on a related topic

Všeobecná sestra a její prestiž
 (Dominik Všetíček)

2018, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b65fr/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Všeobecná sestra a kontraktury u imobilních osob
 (Martina Kirchnerová)

2014, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uwb5u/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Problematika životního stylu studentů oboru Všeobecná sestra
 (Hana Doležalová)

2015, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uoi81/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Spolupráce sester a studentů oboru Všeobecná sestra v průběhu praktické výuky
 (Kateřina BĚHANOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ghtlk3// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Návrh podrobného sylabu výuky lékařské biofyziky pro studující oboru Všeobecná sestra
 (Šárka Paclová)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hyyvl/ | Fyzika / Biofyzika | Theses on a related topic

Představa chování sestry vůči pacientům z pohledu studentek oboru Všeobecná sestra
 (Nikola Čápová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//55usri// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Znalosti studentů 3. ročníků studijního oboru Všeobecná sestra o problematice nozokomiálních nákaz
 (Hana Žemlová)

2013, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t4b57/ | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče | Theses on a related topic

Připravenost absolventů oboru Všeobecná sestra na výkon profese
 (Petra Blahová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//5axxvv// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Znalosti studentů oboru Všeobecná sestra v péči o pacienta s tracheostomii
 (Kryštof Himmer)

2017, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//iux6pp// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 28 theses)