Theses on the same topic (having an identical keyword):

bezpecnostni podminky

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 16 theses)
Bezpečnostní hrozby 21. století v podmínkách České republiky
 (Lukáš Skok)

2015, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//clwbxg// | Ochrana obyvatelstva / | Theses on a related topic

Možnosti nasazení jednotek EOD pro podporu pyrotechnické služby PČR v podmínkách současné bezpečnostní situace
 (Petr Godeša)

2016, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//dfhbqg// | Ekonomika a management / Bezpečnostní studia | Theses on a related topic

Základní bezpečnostní aspekty ochrany obyvatelstva před chemickým terorismem v České republice
 (Martina Sáblíková)

2019, Diplomová práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//7v2wjd// | Bezpečnost společnosti / | Theses on a related topic

Vyšetřování krádeží v podmínkách bezpečnostní agentury
 (Daniela SEDLÁČKOVÁ)

2013, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//08hkx3// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Theses on a related topic

Bezpečnostní projekt informačního systému společnosti
 (Barbora Klimšová)

2010, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/p1lu5/ | Informatika / Aplikovaná informatika | Theses on a related topic

Bezpečnostní hrozby 21. století v podmínkách Evropské unie
 (Jitka ZAPLETALOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//wz23z8// | Procesní inženýrství / Ovládání rizik | Theses on a related topic

Etika a etické kodexy v podmínkách bezpečnostního managementu
 (Kristýna Richterová)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/g1mnd/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Theses on a related topic

Bezpečnostní rizika v optických přístupových sítích
 (Vojtěch Resutík)

2014, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/104236 | Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika | Theses on a related topic

Vliv změny parametrů dodávky hasební vody na tepelné podmínky v zařízení simulující reálné podmínky požáru v Zbirohu
 (Adam Pokluda)

2016, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114225 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Theses on a related topic

Změna režimu v Libyi a její dopad na evropský bezpečnostní prostor
 (Kristýna Stejskalová)

2016, Disertační práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/78297 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní politické vztahy | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 16 theses)