Theses on the same topic (having an identical keyword):

tepelne technicke pozadavky

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
Tepelně technické posouzení a technologický postup prací jednoplášťové nevětrané ploché střechy
 (Vít Menšík)

2015, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110280 | Stavební inženýrství / Příprava a realizace staveb | Theses on a related topic

Revitalizace panelového domu, technologický postup provádění tepelné izolace ploché střechy
 (Michal Široký)

2014, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/106594 | Stavební inženýrství / Provádění staveb | Theses on a related topic

Požárně technické charakteristiky materiálů tepelně exponovaných oděvů
 (David Šrajer)

2016, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114286 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Theses on a related topic

Bezpečnostní požadavky při provádění spodní stavby bytového domu
 (Silvie Kukelková)

2017, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118458 | Stavební inženýrství / Příprava a realizace staveb | Theses on a related topic

Gastronomické technologie pro tepelné zpracování pravin a nápojů
 (Kateřina MELENOVSKÁ)

2010, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//5pptz7// | Chemie a technologie potravin / Technologie a řízení v gastronomii | Theses on a related topic

Využití anorganických solí pro akumulaci tepelné energie
 (Hana Polednová)

2009, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//yf27ey// | Chemie a technická chemie / | Theses on a related topic

Vlastnosti tyčové oceli tažené z tepelně zpracovaných tyčí a svitků
 (Zdeněk Zálešák)

2019, Diplomová práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136556 | Metalurgické inženýrství / Moderní metalurgické technologie | Theses on a related topic

Akumulace tepelné energie v PCM
 (Luboš Krause)

2017, Diplomová práce, Fakulta strojní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//mvgawl// | Strojní inženýrství / Konstrukce strojů a zařízení | Theses on a related topic

Analýza pracovních rizik při distribuci tepelné energie
 (Milan Kašuba)

2016, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114056 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnost práce a procesů | Theses on a related topic

NÁVRH MATERIÁLU A TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ PRO VÝROBU VYSOKOTLAKÝCH LAHVÍ URČENÝCH PRO TECHNICKÉ PLYNY A CNG S VYSOKÝMI HODNOTAMI MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ
 (Pavel Kučera)

2018, Disertační práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/133122 | Materiálové vědy a inženýrství / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)