Theses on the same topic (having an identical keyword):

ridic motoroveho vozidla

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
Trestněprávní a kriminalistické aspekty řízení motorového vozidla pod vlivem omamných a psychotropních látek
 (Pavel Skoupil)

2020, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mokr5/ | Veřejná správa / Teorie a praxe trestního a správního procesu | Theses on a related topic

Přestupky spáchané při řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu
 (Michaela Kvasnicová)

2020, Diplomová práce, Fakulta veřejných politik v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/pkwmn/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná správa a sociální politika | Theses on a related topic

Simulovaná havárie vozidla převážejícího vybranou chemickou látku ve vybraném městě
 (Kamil TLUŠŤÁK)

2016, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//9npttl// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Theses on a related topic

Registrace autoškol, evidence autoškol, výcvik, rozšiřování a zdokonalování odborné způsobilosti v řízení motorového vozidla v autoškole a v dopravě
 (Renata Chadimová)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nmvi6/ | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování | Theses on a related topic

Analýza podmínek pro bezpečné zastavení vozidla v městském provozu
 (Kamil Jedlička)

2010, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//bf3xds// | Dopravní inženýrství a spoje / Dopravní prostředky: Silniční vozidla | Theses on a related topic

Přestupky mladistvých řidičů motorových vozidel spáchané pod vlivem návykových látek
 (Ľubomíra Vaňková)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/modx6/ | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování | Theses on a related topic

Patologický jev - Alkohol u řidičů motorových vozidel a sociální marketing
 (Jana Ljapinová)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/l6riv/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

Bodové hodnocení řidičů motorových vozidel
 (Václav Janeček)

2012, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ztus8/ | Právní specializace / Veřejná správa | Theses on a related topic

Osobnostní charakteristiky řidičů motorových vozidel
 (Aneta MADOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//zxpfly// | Psychologie / | Theses on a related topic

Přestupky řidičů páchané v souvislosti s provozem motorových vozidel
 (Petr Jan BAKEŠ)

2018, Rigorózní práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//7ywucc// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)