Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

skolne

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Model rozhodování spotřebitele o budoucím vzdělání ve vazbě na ochotu platit školné
 (Michaela BAŇAŘOVÁ)

2015, Disertační práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//peosix// | Ekonomika a management / Management a ekonomika | Theses on a related topic

Spravedlivé školné
 (Petra Suchánková)

2012, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/33301 | Kvantitativní metody v ekonomice / Statisticko-pojistné inženýrství | Theses on a related topic

Školné, jeho dopad na soukromou návratnost investice a financování bankovním úvěrovým produktem
 (Petra Jílková)

2006, Disertační práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/30264 | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic

Financování vysokých škol v ČR a školné
 (Marek Sysel)

2010, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/23552 | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic

Školné - teorie, přístupy a postoje olomouckých studentů
 (Matěj ŠKODA)

2014, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//vnd33a// | Sociologie / Sociologie - Andragogika | Theses on a related topic

Školné - teorie, přístupy a postoje olomouckých studentů
 (Matěj ŠKODA)

2013, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//a5afzi// | Sociologie / Sociologie - Andragogika | Theses on a related topic

Školné na vysokých školách
 (Renata Hurtová)

2012, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomie a managmentu

http://theses.cz/id//12uoet// | Ekonomika a management (Ing.) / | Theses on a related topic

Školné na vysokých školách
 (Renata Hurtová)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomie a managmentu

http://theses.cz/id//3eghoy// | Ekonomika a management (Ing.) / | Theses on a related topic

Školné na vysokých školách
 (Renata Hurtová)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomie a managmentu

http://theses.cz/id//f32pvk// | Ekonomika a management (Ing.) / | Theses on a related topic

Odklad školní docházky u dětí s nedostatečnou školní zralostí a školní připraveností
 (Martina Nesrstová)

2008, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e4952/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)