Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

family house

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Solar System for a Family House for Hot Water Preparation and Swimming Pool Pre-heating
 (Deepak Balaji)

2019, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136880 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Theses on a related topic

Integrated System HVAC in Family House
 (Patrik Koiš)

2015, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//yvx2a0// | Inženýrská informatika / Integrované systémy v budovách | Theses on a related topic

Solar System for a Family House with Orientation of Roof: East - West
 (Balaji Shanmugham)

2019, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//kdzw0o// | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Theses on a related topic

Influence of the Construction Law on the building of the family house that is known as "Anička"
 (Dita Neumannová)

2008, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/11963 | Ekonomie a hospodářská správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Theses on a related topic

The Family Relationships and the Power Structure in Mich{\´e}le Roberts Daughters` of the House
 (Lucie Chorošeninová)

2006, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gmpif/ | Filologie / Anglický jazyk a literatura | Theses on a related topic

House 44
 (Jan Baroš)

2010, Bakalářská práce, Fakulta stavební / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/81713 | Architektura a stavitelství / | Theses on a related topic

Victorian Influence on the Russian Imperial Court Through the Family Ties between the English and Russian Royal Houses at the End of the 19th Century
 (Alena DUFKOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ipmx1v// | Specializace v pedagogice / AJu-SVu | Theses on a related topic